Tama Sāmoa Omaia' - Tofi o Tamatane ft Wayno, Nate Lopa & Earthtones.